Pět pravidel zdravé zahrady

Pět pravidel celé přírodní zahrady

1. Přispíváme k zadržování vody v krajině. Např. cesty, terasy a místa pro sezení v zahradě nejsou utužená a jsou vybudována s pomocí materiálů propustných pro vodu, terén je upravený a osázený tak, aby zadržoval co nejvíce vody, zachytáváme dešťovku se kterou nakládáme hospodárně.

2. Nevytváříme světelný smog.

3. Péče o zahradu je co nejvíc přátelská k živočichům. Používáme k přírodě šetrné materiály a postupy. Nepoužíváme pesticidy.

4. Nepoužíváme rašelinu, abychom zachovali rašeliniště, která váží plyny škodlivé pro klima (rašeliniště váží třikrát větší množství CO₂ než váží rostliny a atmosféra).

5. Sadbu si připravujeme sami a nabízíme ji i vám. Nabízíme vám i semínka v semínkovně.

 

Pět pravidel dlouhodobě využitelné užitkové zahrady

1. Jako hnojivo využíváme zelené hnojení (hlavně svazenku), bylinné výluhy (jícha) a kompost. Vše vyrábíme sami ze zdrojů zahrady.

2. Maximálně hospodaříme s dešťovou vodou.

3. Část zahrady zavlažujeme zakopanými hliněnými nádobami, které jsou 10x efektivnější oproti standardnímu zalévání.

4. Mulčujeme, což ušetří až 70 % zálivky. K mulčování používáme posekanou trávu ze zahrady.

5. Využíváme smíšené kultury a střídání plodin pro udržení dobré kvality hlíny.

 

♥ Zajímá vás, jak jsme pravidla zaváděli? Seznamte se s příběhem naší zahrady.

 

⇒ PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK TO FUNGUJE V PRAXI