Záchrana biodiverzity

Biodiverzita znamená rozmanitost živých organismů na Zemi, což zahrnuje rozmanitost druhů i diverzitu ekosystémů. Jako lidi ji bohužel stále snižujeme, což ústí v rapidní pokles přírodního bohatství. Máte pocit, že jako jednotlivec nic nezmůžete? Naše zahrada ukazuje opak.

 

V Česku je pro biodiverzitu naprosto klíčová změna způsobu hospodaření, která:

  • umožní existenci drobných biotopů,
  • podpoří pestřejší skladbu plodin a dřevin,
  • nebude dále zvyšovat koncentraci dusíku a fosforu nadměrným hnojením a
  • nebude zamořovat půdu a vodu jedovatými přípravky proti škůdcům a plevelům.

 

Co se podílí na ztrátách biodiverzity a co s tím děláme

1. Ubývání biotopů 

Především v důsledku intenzivního zemědělství a s ním spojených změn v krajině ubývají biotopy pro řadu druhů rostlin i živočichů. 

 

⇒ Dotváříme přirozeně se vyskytující biotopy v dané lokalitě pro maximální využití pro vzácné nebo ohrožené živočichy a rostliny.

⇒ Máme na zahradě biotopový strom s několika mikrostanovišti.

Živočichům nabízíme příbytky i krmítka. Od prosince 2022 účastníme soutěže Živá zahrada. Naše zahrada má číslo 22027. Po každém pozorování doplňujeme seznam rostlin a živočichů v našich biotopech. Všechna naše pozorování najdete v iNaturalistu.

 

⇒ PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK TO FUNGUJE V PRAXI

 

2. Znečištění krajiny

Vysoká míra znečištění daná používáním jedů proti škůdcům a plevelům. 

 

⇒ Jako každá jiná přírodní zahrada nepoužíváme chemické látky, preferujeme přirozenou ochranu rostlin. Využíváme bylinné výluhy a podporujeme přirozené predátory škůdců. 

⇒ Zapojili jsme se do výzvy #PřipravBrno.

 

⇒ PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK TO FUNGUJE V PRAXI

 

3. Šíření nepůvodních druhů 

Nepůvodní druhy konkurují původní fauně a flóře a často ji vytlačí či vyhubí.

 

Podílíme se na mapování imigrantů i našinců přes aplikaci iNaturalist.

⇒ Podporujeme původní faunu a floru. Navíc jsme zapojeni do chovu čmeláka českého, kterého se nám daří do lokality vracet.

 

⇒ PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK TO FUNGUJE V PRAXI

 

4. Klimatická změna

Nejvíce ohroženy jsou druhy v neobvyklých klimatických podmínkách. 

 

⇒ Zelení a typem hospodaření se podílíme na ochlazování lokality a na zadržování vody v krajiněNa zahradě nepoužíváme rašelinu abychom zachovali rašeliniště, která váží plyny škodlivé pro klima (rašeliniště váží třikrát větší množství CO₂ než váží rostliny a atmosféra).

⇒ Zapojili jsme se do výzvy #PřipravBrno.

 

⇒ PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK TO FUNGUJE V PRAXI

 

5. Lov zvěře

Nadměrná exploatace, tedy intenzivní lov savců, ryb a dalších živočichů – mnohé druhy jsou proto dnes v ohrožení. 

 

⇒ Na naší zahradě nic nelovíme. Tedy kromě slimáků. :-) 

 

⇒ PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK TO FUNGUJE V PRAXI

 

Další zdroje informací

⇒ Proč dnes příroda tak rychle přichází o svou rozmanitost?

⇒ Co to je biodiverzita a proč ji chránit?