Připrav Brno

Země se neustále ohřívá a jedním z důvodů jsou emise CO2. Zasažena je celá planeta, od lesů po města a obce. Jejich iniciativou vznikl v rámci klimaticko-energetického balíčku pakt starostů a primátorů. Zapojilo se i Brno a vznikla výzva #PřipravBrno. Zapojit se může každý. Zapojili jsme se i my.

 

Na zahradě

✅ Chytáme dešťovku a hospodaříme s ní.

✅ Vysadili jsme zeleň na rovné střeše. Tím jsme vytvořili suchý biotop a snížili jsme energetickou náročnost provozu našeho skleníku.

✅ Pravidelně sázíme stromy, keře a pečujeme o ně. Můžete se přidat a jako odměnu si odnést ovoce, zeleninu nebo bylinky z naší zahrady.

Co nejvíc šetříme vodu – vodu využíváme opakovaně a jen v nutném množství.

✅ Třídíme odpad a předcházíme jeho vzniku i tím, že ovoce a zeleninu jíme primárně tzv. ze záhonu na stůl.

✅ Využíváme obnovitelné zdroje energie pro ohřev vody ve venkovní sprše a pro sušení bylinek.

✅ Používáme energetické spotřebiče s nejvyšší energetickou třídou.

✅ Netopíme starými neekologickými zdroji vytápění; bioodpad nepálíme, ale kompostujeme (ano, v létě si buřta na ohni opečeme).

 

Přidáte se? Není to zase tak těžké.

⇒ PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK TO FUNGUJE V PRAXI

 

pripravbrno